Visie

Visie De Triade

We geloven in de kracht en de ontwikkelingskansen van een individu, team en organisatie.  Binnen de grenzen die er zijn vinden we samen de ruimte om steeds opnieuw te kiezen om dat te doen wat nodig is, dat wat beweging brengt.  We zijn betrokken, met mildheid, ook al is het soms confronterend.

Wij werken vanuit de visie, basishouding en methodiek van de Themagecentreerde Interactie.

TGI is een integrale benadering van alle vraagstukken die zich aandienen in het kader van samenwerking, leiderschap, team- en organisatieontwikkeling. Het is ontwikkeld met als doel om levendige leerprocessen te genereren en effectiviteit van samenwerkingsprocessen tussen mensen te bevorderen waarbij iedereen tot zijn recht komt én medeverantwoordelijkheid neemt.

TGI is toepasbaar op het niveau van individuen, teams, organisaties, en hun onderlinge samenhang. In essentie leert TGI jezelf en anderen te leiden. Je bent daarbij niet alleen gericht op je eigen taak en verantwoordelijkheden maar je neemt medeverantwoordelijkheid voor het geheel waarvan je deel uit maakt: het samenwerkingsproces, je team, je organisatie, de samenleving.

TGI gaat ervan uit dat in elke situatie waarin mensen met elkaar samenwerken vier factoren een rol spelen  en van gelijk belang zijn, te weten:

1. het effectief realiseren van de taak: de missie, visie en de concrete doelen (Het)
 

2. het arbeidswelzijn en het persoonlijk functioneren van iedere deelnemer (Ik)
 

3. de dynamiek van het samenwerkingsproces en de onderlinge interacties (Wij)
 

4. contextbewustzijn en een goede relatie met relevante interne en externe partijen (Globe)

Op samenwerkingsniveau beoogt TGI een werkklimaat te creëren dat gebaseerd is op ‘autonomie-in-verbinding’ in plaats van een ‘ieder voor zich’ mentaliteit. Het besef hiervan daagt uit in samenwerkingsprocessen actief te zijn, open in gesprek te gaan en te onderzoeken hoe ieder betekenisvol kan zijn voor het geheel en de ander.

Triade

" Het archetype van de triade is een relatie tussen tegenstellingen die hen verenigt.

Er is geen blijvende oplossing mogelijk zonder drie aspecten: twee tegengestelden en een neutrale factor die evenwicht brengt, bemiddelt of transformeert. De vorm van de triade zegt iets over relaties en evenwicht. Omdat de middelpunten van de twee cirkels elkaar afstoten en aantrekken, ontstaat er van nature een derde punt boven de plek waar de twee cirkels elkaar kruisen."

De geheime code. P. Hemenway, p.53

Wil je kennismaken of jouw situatie al eens voorleggen? Laat het ons weten. Neem vrijblijvend contact op of stel je vraag via het online contactformulier.