Visie

Visie De Triade

We geloven in de kracht en de ontwikkelingskansen van een individu, team en organisatie.  Binnen de grenzen die er zijn vinden we samen de ruimte om steeds opnieuw te kiezen om dat te doen wat nodig is, dat wat beweging brengt.  We zijn betrokken, met mildheid, ook al is het soms confronterend.

Het begin van beweging is het “zelf willen”, het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Als facilitator en coach ben ik verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces. Het individu en/of het team is verantwoordelijk voor het resultaat. Samen zorgen we ervoor dat het eigenaarschap op de juiste plaats blijft op elk moment in het proces.

Gerichte en relevante ondersteuning is pas mogelijk als de wederzijdse verwachtingen en doelstellingen duidelijk en transparant zijn op elk moment in het proces. 

Op deze manier werken we samen aan transformatie met het oog op de essentie. Er is wederzijds respect en vertrouwen en een onderling afgestemde focus op resultaat. 

We gaan niet voor zelfsturende teams zonder leiding, maar bieden inzicht en methodische houvast voor participerend leiderschap: leiders die actief deelnemen aan het proces en gericht zijn op het bevorderen van gelijkwaardigheid in samenwerking en medeverantwoordelijkheid van medewerkers en teams.

Het concept van TGI, Themagecentreerde Interactie, is het ethisch kader van waaruit we werken, en biedt ook concrete houvast in het begeleiden van leidinggevenden, teams en organisaties.

Triade

" Het archetype van de triade is een relatie tussen tegenstellingen die hen verenigt.

Er is geen blijvende oplossing mogelijk zonder drie aspecten: twee tegengestelden en een neutrale factor die evenwicht brengt, bemiddelt of transformeert. De vorm van de triade zegt iets over relaties en evenwicht. Omdat de middelpunten van de twee cirkels elkaar afstoten en aantrekken, ontstaat er van nature een derde punt boven de plek waar de twee cirkels elkaar kruisen."

De geheime code. P. Hemenway, p.53

Wil je kennismaken of jouw situatie al eens voorleggen? Laat het ons weten. Neem vrijblijvend contact op of stel je vraag via het online contactformulier.