organisatie
Assesment Living Learning Organization

Assesment Living Learning Organization

Een organisatie-audit geeft een integraal beeld van de mate waarin een organisatie werkt op basis van TGI uitgangspunten en zich kan kwalificeren als ‘Living Learning Organization’.

Een organisatie-audit is bedoeld voor organisaties die

  • in hun visie expliciet de uitgangspunten van TGI hebben opgenomen en consequent investeren om deze uitgangspunten te realiseren;
  • het auditproces en –resultaat/advies willen benutten om verder richting te geven aan hun organisatieontwikkeling;
  • de wens hebben een formele erkenning en bekrachtiging van hun inspanningen te verwerven. Living Learning Organizations according to TCI is een kwaliteitslabel dat wordt uitgereikt door 4D organisatieontwikkeling & opleiding.

De audit is een interpretatief proces door meerdere gekwalificeerde auditors. De inschatting gebeurt op basis van transparante criteria die gedocumenteerd en beschreven zijn. Op deze manier leidt de audit tot een gefundeerd en betekenisvol advies. Op basis van dit advies kan de organisatie zich verder ontwikkelen.

Werkwijze

Om de criteria van een Living Learning Organization te onderzoeken maken de volgende activiteiten deel uit van het auditproces:

  • Reflectielijsten op medewerker, team en leiderschapsniveau
  • 360 graden feedback instrumenten
  • Team evaluatie instrumenten
  • Observatie momenten van teams
  • Reflectiegesprekken met leidinggevenden
  • Diepte interviews
  • Bestudering van beleidsdocumenten

Wil je verdere informatie omtrent Assesment Living Learning Organization? Laat het ons weten. Neem vrijblijvend contact op of stel je vraag via het online contactformulier.