team
Supervisie

Supervisie

Supervisie, of nog beter begeleide intervisie, is een collegiale manier van ervaringsgericht leren.  We leren uit de ervaring van elke dag, uit de casuïstiek die mensen bezighoudt en benoemen de teamdeskundigheid die eruit spreekt.  Iedereen leert, en je leert evenzeer uit de praktijkervaring van een collega dan uit je eigen casuïstiek.  Dat is ons uitgangspunt.

Intervisie loopt op twee benen: collegiale ondersteuning én leren, erkenning én ontwikkeling.
Het is als een 'vluchtheuvel' midden een druk kruispunt, een rustpunt om te reflecteren over de hectiek van elke dag.

Wij begeleiden intervisie vanuit de principes van Themagecentreerde Interactie.  Dat maakt intervisie zo veel rijker.  Er ontstaat vertrouwen en openheid, iedere deelnemer zet stappen in eigen ontwikkeling, én er is aandacht voor de teamdeskundigheid.  Het gaat verder dan 'wat moet ik doen in deze specifieke werksituatie, in deze casus?'.  

Organisaties vragen ons om de intervisie tussen medewerkers te begeleiden,
maar ook om teams te leren hoe ze zélf verder kunnen, zonder externe begeleiding.  Dan is het een leerproces.
Dat is een duurzaam proces, waarbij het vertrouwen wordt opgebouwd, methodes aangeleerd, rollen verdeeld en engagementen afgesproken. 

Intervisie maakt deel uit van een lerend team, van een lerende organisatie. 

 

 

 

Wil je verdere informatie omtrent Supervisie? Laat het ons weten. Neem vrijblijvend contact op of stel je vraag via het online contactformulier.