team
Teamcoaching

Teamcoaching

Als team-coach werken wij zowel met de leidinggevende als met het team. In de praktijk betekent dit dat we veel aandacht besteden aan de rol en positionering van de leidinggevende tijdens het proces van team-coaching.

In effectieve teams wordt zo veel mogelijk ingezet op mede-verantwoordelijkheid van alle team-leden voor zichzelf (IK), het samenwerkingsproces (WIJ), de resultaten (HET) en de contacten met de omgeving (GLOBE). Hierbij worden team-leden uitgenodigd om vooral zichzelf te leiden en hun individuele waarnemingen op deze vier factoren in te brengen: ieders perspectief doet er toe en samen zien we meer! Op basis van deze gedeedle analyse is er ook meer draagvlak om vervolgens over te gaan tot acties: samen kunnen we meer!

Om dit co-creatief proces te ondersteunen werken we met thema's en een scala aan methodieken die het eigen leiderschap aanspreken. 

Werkwijze

In een eerste gesprek (intake) worden de actuele vraagstellingen van het team geformuleerd. Deze intake vindt plaats met de leidinggevende van het team en bij voorkeur ook met enkele teamleden. Afhankelijk van de vraagstellingen wordt afgesproken in welke vorm en hoe vaak de coachingssessies zullen plaatsvinden.  

Wil je verdere informatie omtrent Teamcoaching? Laat het ons weten. Neem vrijblijvend contact op of stel je vraag via het online contactformulier.