team
Bemiddeling bij conflicten in teams

Bemiddeling

Perfecte teams bestaan niet.  Vroeg of laat komt elk team in hevig vaarwater, raken mensen verstrikt in roddels, kliekjes en conflicten.  Dat is lastig, je lijkt er weinig vat op te hebben.  In conflicten gaat het om mensen met hun eigen persoonlijkheid, evengoed gaat het om de interactie en communicatie tussen mensen, en de verschillende meningen en visies op de taakinvulling, de doelen, de visie,...

Op de eerste plaats willen we samen onderzoeken wat er precies speelt.  Een medewerker die dwarsligt heeft veel te vertellen, net zoals de stillere persoon die afgehaakt is.  Goed omgaan met conflicten begint bij luisteren en vanuit gelijkwaardigheid kijken, iedereen betrokken maken op het probleem én op de oplossing.  

Teams die goed doorheen een crisis of conflicten worden geleid, worden conflictvaardigher, kunnen beter luisteren naar de wijsheid van de minderheidsstem, nodigen iedereen uit om actief en constructief mee te denken, kunnen feedback geven.

Als mediator zijn we meerzijdig partijdig en geven ruimte aan ieders waarheid en emotionele beleving.  We leiden het proces en brengen op een veilige manier het onderling gesprek op gang.  Eens er bereidheid is te luisteren naar elkaars mening en beleving, kan er met meer openheid gezocht worden naar een betere manier van (samen)werken, oplossingen en uitwegen.  

Samen de ploeg trekken - werkwijze en aanpak

Hoe lastig het ook is, elk team krijgt vroeg of laat met conflict en crisis te maken.  Dat is deel van een groeiproces. 

Vanuit een integrale analyse verruimen we de blik op de 'problemen' en op wie daar mee op betrokken is.  Daardoor komen we soms op andere 'oplossingen' dan wat al zo vaak is geprobeerd.  We kijken daarvoor o.a. naar groepsfases en welke interventies van een leidinggevende passend zijn in elke fase.  We nemen er ook de escalatieladder bij om te onderzoeken hoe ver het conflict is doorgeschoten en of je het nog zelf kunt opnemen met je eigen team.  In dat geval ondersteunen we de leidinggevende om met het team door te groeien, en de crisis als kans te zien.  We bieden conflictcoaching zodat je zelf inzicht en handvatten krijgt om je team conflictvaardiger te maken.

Als het conflict te heftig geworden is, en de leidinggevende zelf nog te weinig ruimte en mandaat krijgt om het proces alleen te trekken, dan werken we zelf met het team.  Ook dan in tandem en intens overleg met de leidinggevende.  

Bij bemiddeling in een team kan het nuttig zijn om eerst medewerkers te horen.  Dat is niet steeds nodig.
Interventies in een team dienen om de verborgen thema's bespreekbaar te krijgen.  
We creëren een veilige opbouw zodat mensen met elkaar de gesprekken aangaan die nodig zijn,op een constructieve manier.
 

Themagecentreerde conflict hantering:

Door de heikele, lastige onderwerpen te herformuleren tot progressie gerichte thema's, zorgen we ervoor dat iedereen zijn bijdrage kan doen op een opbouwende toekomst- en actiegerichte manier.

We werken relatie- persoons- en doelgericht.

Wil je verdere informatie omtrent Bemiddeling bij conflicten in teams? Laat het ons weten. Neem vrijblijvend contact op of stel je vraag via het online contactformulier.