individu
Stress- en burnout coaching

Balans en energie (terug) vinden

Burn-out kun je zien als een identiteitscrisis: je werkt al jaren met veel zorg en inzet, en dat blijkt ineens niet meer te lukken.  Dat tast je zelfbeeld aan: Wat kan ik nog?  Wat ben ik ècht waard?  Wat wìl ik ècht?  Wie ben ik dan?  De spanning tussen het oude, sterke beeld van jezelf dat je ophoudt (en anderen in geloven en bevestigen) en je werkelijke zelfbeeld op dit moment kost veel energie.

Burn-out is een kans om jezelf terug te vinden in al die deelpersoonlijkheden van jezelf die in de schaduw op de achtergrond kwamen te staan.  Het is een kans om weer een realistisch zelfbeeld op te bouwen en jezelf te respecteren in wie je bent, met alles: je kracht èn je kwetsbaarheid.    Het is eerst een aanvaardingsproces (ik kan niet wat ik dacht te kunnen) vooraleer het ook een nieuwe kans wordt.

Als een medewerker uitvalt door burn-out doet dat iets met een team en de leidinggevende. Het is ook een signaal om als team au serieus te nemen.  De Hoge Gezondheidsraad verwijst naar drie factoren die samen spelen: persoonspecifieke, werkgerelatieerde factoren en de sociale situatie.  Zowel wat betreft preventie als zorgen voor optimale kansen bij terugkeer naar het werk, zijn de leidinggevende en de personeelsdienst, preventieadviseur,... betrokken partij.  Daarom voorzien wij bij burn-out coaching ook overleg met betrokkenen uit de werkcontext.

Wat je mag verwachten - aanpak

Coaching zorgt ervoor dat de ziekteperiode vermeden of opmerkelijk verkort wordt, en dat er vaardigheden en gedachtenconstructies worden aangeleerd zodat je in de toekomst beter uitgerust weer verder kan.    (al dan niet in dezelfde werksituatie, ook daar kijken we naar en overleggen eventueel met je leidinggevende of personeelsdienst)

Als burn-out coach werk ik gefaseerd aan volgende domeinen:

In eerste instantie gaat er aandacht aan herstel van energiebalans: vinden wat je energie geeft, een dagritme zoeken dat gericht is op energie opdoen, aandacht voor slaap,  voeding, herstel van je fysieke conditie …   Oefenen en gewaarworden wat rust brengt, en wat ‘opjaagt’.  De opvolging van de huisarts speelt hier een grote rol.

Ontdekken van patronen in eigen denken die ervoor zorgden dat er zo lange tijd is doorgegaan, terwijl het lichaam toch signalen gaf dat er iets anders nodig was.  Onderzoeken welke nieuwe rollen, overtuigingen, zingeving nodig is om in de toekomst anders verder te kunnen.   

Eigen talenten en de werkmogelijkheden in kaart brengen.  We onderzoeken de balans tussen werken in je comfortzone en uitdagend werk.   We bekijken hoe de werkcontext hierop aansluit, en bereiden de (her)intreding voor, zodat de collega’s, leidinggevenden mee de overgang goed kunnen maken.      We werken aan het stabiliseren en omgaan met kleine terugvalmomenten in eerste periode na werkhervatting.

Praktisch

In overleg met de werkgever voorzien we een vijftal coachingsgesprekken en twee gesprekken met de leidinggevende of betrokkenen uit de werksituatie.  De gesprekken gaan door in onze coachingsruimte of via videobellen.  

We hechten belang aan de vertrouwelijkheid van gesprekken,
en overleggen met jou wie je op welk moment wil informeren.

Wil je verdere informatie omtrent Stress- en burnout coaching? Laat het ons weten. Neem vrijblijvend contact op of stel je vraag via het online contactformulier.